Photo
storitve
e-commerce

Vaš spletni nastop in digitalne aktivnosti bomo prilagodili in optimizirali s ciljem rasti prodaje. Pri tem zagotavljamo podporo v vseh fazah od koncepta do izvedbe.

V sodelovanju z

Storitve za e-commerce

  • Ocena obstoječega modela e-commerca in svetovanje glede možnih izboljšav
  • Platforme za e-commerce in upravljanje vsebin
  • Uporabniška izkušnja (UX) in vsebine e-commerce
  • Naročniško upravljanje storitev za e-commerce
  • Razvoj produktov za e-commerce
  • Optimizacija digitalnega marketinga: Operativno in analitično upravljanje s strankami (CRM)
  • Programi zvestobe
  • Upravljanje marketinških kampanj
  • Določanje ustreznih KPI-jev in spremljanje rezultatov

Struktura uspešnega ekosistema e-commerca

E-commerce je pogosto razumljen preprosto kot e-trgovina, v Renderspaceu pa ga obravnavamo kot celosten nastop podjetja, ki rezultira v prodaji. Pri sestavljanju uspešnih ekosistemov e-commerca zagotavljamo uglašeno delovanje vseh petih ključnih elementov, ki so medsebojno povezani in se nadgrajujejo v celostno storitev. Temelje tvori digitalna analitika, katere namen je zbiranje in strukturiranje vhodnih podatkov na uporaben in koristen način. Ustrezna IT orodja nato omogočajo uporabo in povezovanje izhodiščnih podatkov s ključnimi procesi e-commerca.

Na podlagi takšne celostne slike lahko ustvarimo grobo segmentacijo digitalnih kupcev, njihovih značilnosti in potencialov, kot tudi personalizirane ponudbe. Celoten proces dolgoročno usklajujemo s strategijo e-commerca in zasledovanjem relevantnih ciljev, ki so brezhibno integrirani v krovno strategijo podjetja.

Photo
Renderspaceova piramida e-commerca

Poglobljeno razumevanje kupcev

Za doseganje boljših prodajnih rezultatov in cilja osredotočenosti na kupca je ključno konstantno in hitro prilagajanje potrebam kupcev. Prvi korak je segmentacija kupcev glede na njihove različne nakupne navade, potencial in zahteve. Tako opredeljeni segmenti nam zagotavljajo oprijemljiv in uporaben pregled kupcev, ki služi kot osnova za pripravo relevantnih in personaliziranih ponudb. Z optimizirano personalizacijo na podlagi podatkovno vodenega pristopa lahko dosegamo boljše stopnje konverzij kupcev. S sprotno analizo nakupnih korakov pa pridobimo celostno razumevanje nakupnega procesa, kar služi kot podlaga za oblikovanje nadaljnjih poslovnih usmeritev.

Photo
Razumevanje potrošnika v e-commercu

Ključni elementi uspešnega e-commerca

V okviru učinkovitega in dinamičnega e-commerca se hkrati odvijajo številni procesi, ki jim je brez sistematičnega pregleda težko slediti. V ta namen tovrstne procese sistematično razstavimo na ključne sestavne dele in z njimi povezane metrike.

Tako lahko npr. spletne prihodke razstavimo na sledeče faktorje: število obiskov, stopnja konverzije in povprečna vrednost nakupa. Izziv izboljšanja spletnih prihodkov lahko torej rešujemo na tri načine: s povečanjem števila obiskovalcev, povečanjem njihove konverzije ali pa povečanjem vrednosti povprečnega nakupa. Glede na stanje trga, tehnične sposobnosti in produkte lahko izberemo najbolj učinkovit pristop za dvig prihodkov iz naslova e-trgovine naših naročnikov v danem trenutku in tako najhitreje in najbolj zanesljivo zagotovimo rezultate.

Photo
Ključni procesi e-commerca

Razumevanje celostnega nakupnega lijaka

Ključno je, da podjetja procese in aktivnosti znotraj celotne nakupne poti spremljajo in analizirajo s pomočjo digitalne analitike. Za trajnosten in kontinuiran uspeh e-commerca je potrebno za vsako fazo nakupnega lijaka razviti primerne procese, določiti ustrezne metrike ter ključne aktivnosti in aplikacije izbranih metrik. Za zagotavljanje uspešnosti procese spremljamo na ravni aktivnosti, tako da ni nič prepuščeno naključju in lahko z vzpostavljenim razdelanim lijakom pričakujemo optimalne rezultate.

Photo
Glavni KPI-ji prodajnega lijaka v e-commercu

Vključeno digitalno oglaševanje

V sodelovanju z D’Agency naša ekipa zagotavlja strategije in pregled digitalnih medijev, planiranje zakupa in analizo učinkov na digitalnih medijih, zakup digitalnih oglaševalskih površin in optimizacijo ter SEM. Naša mednarodna ekipa odlično obvlada slovenščino, angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, španščino, ruščino, hrvaščino, srbščino in lahko servira globalne oglaševalske kampanje na prek 50 trgih. Servisira pa ključne naročnike iz zasebnega in javnega sektorja in industrijskih panog kot so telekomunikacije, turizem, finance (fintech), informacijske tehnologije, avtomobilizem, FMCG, zavarovalništvo, farmacija in številne druge.