Photo
storitve
engagement

Krepimo in razvijamo čustveno povezavo uporabnikov z blagovnimi znamkami.

V sodelovanju s

Storitve za vpletenost

  • Načrtovanje platform izkustvenega marketinga
  • Čezkanalne kampanje (Crosschannel)
  • Upravljanje z marketinškimi sredstvi
  • Programi zvestobe in aktivne participacije
  • Medijski doseg: medijski zakup, učinkovitostni marketing, avtomatizacija
  • SEO/SEM optimizacija, partnersko trženje, družbena omrežja, neposredni zakup
  • Povezovanje vsebin, podatkov in tehnologij
  • Razvoj mobilnih in spletnih storitev

Strateški pristop h grajenju blagovne znamke

Z našim pristopom k vpletenosti (engagementu) ustvarjamo celovite poglede na aktivnosti blagovnih znamk, ki združujejo raznovrstne kampanje, platforme in aktivnosti. Takšna organizacija aktivnosti nam omogoča celosten, temeljit in obvladljiv pregled nad številnim sestavnimi deli, sočasnimi aktivnostmi in dolgoročnimi cilji. Predvsem lahko na ta način obširno strategijo združimo v eno pregledno matriko, brez da bi po nepotrebnem poenostavljali dejstva in posledično izgubljali ključne podrobnosti.

Photo
Aktivnosti spodbujanja vpletenosti kot platforma

Izgradnja platforme izkustvenega trženja

Naš ključni produkt je pregledna platforma izkustvenega trženja za blagovno znamko. Ta nam hkrati služi kot načrt, orientacijska točka in smerokaz za načrtovanje vseh marketinških aktivnosti vezanih na blagovno znamko. Istočasno nam omogoča tudi optimizacijo stroškov ter hitro identifikacijo komplementarnih ciljev in možnosti vzajemnega podpiranja različnih aktivnosti. Poleg tega nam nudi vpogled v potencialne medsebojne amplifikacije sporočil in dodatne izkoristke obstoječih komunikacijskih kanalov znamke. Tako lahko resurse, čas in sredstva optimalno uporabimo za doseganje zadanih marketinških ciljev.

Platforma se osredotoča na potrošnika in posamezne segmente kupcev z namenom pokrivanja “end-to-end” procesa za posamezne segmente in celostnega planiranja dolgoročnih rešitev. Vzporedno ohranjamo celosten pregled tudi nad ostalimi ciljnimi skupinami, saj je platforma zastavljena na način, ki omogoča, da zaobjamemo vse ciljne skupine.

Photo
Renderspaceova platforma izkustvenega trženja

Programi zvestobe, aktivne participacije in igrifikacija

Prepričani smo, da je dolgoročen uspeh blagovnih znamk odvisen od zvestobe naročnikov, ponavljajočih se interakcij in aktivne participacije kupcev. V ta namen smo razvili številne mehanizme in vzvode, skozi katere lahko spodbujamo, gradimo, nagrajujemo, razvijamo in usmerjamo udejstvovanje kupcev. Z digitalnimi programi zvestobe, ob ustrezni segmentaciji in personalizaciji, lahko kupcem ponudimo dodano vrednost, ki je za kupce relevantna in koristna ter vzdržuje in spodbuja dolgoročen odnos kupca do znamke. Z igrifikacijo pa lahko v ta odnos dodamo tudi element raziskovanja, še večje vpletenosti (engagement) in nenazadnje zabave. Tako lahko enoznačne interakcije brez posebnega pomena za uporabnika spremenimo v bogata in dolgoročna razmerja med kupci in blagovnimi znamkami.

Photo
Primer spletne igrifikacije