Photo
storitve
strategija

Svetovali vam bomo, kako in kam usmeriti svoje podjetje za doseganje rezultatov.

V sodelovanju z

Storitve za strategijo

  • Zasnova in implementacija strategije digitalnega marketinga
  • Program digitalne transformacije
  • Strategija vsekanalne prodaje
  • Strategija mobilnega poslovanja in plačevanja
  • Digitalna strategija za medorganizacijsko poslovanje
  • Določanje ključnih kazalnikov uspešnosti in aplikacija na poslovne rezultate
  • Razvoj digitalnih disruptivnih poslovnih modelov
  • Podatkovno voden in analitičen pristop

360° dojemanje izzivov

Naše naročnike vedno obravnavamo kot kompleksne entitete, ki potrebujejo rešitve prilagojene njihovim specifičnim izzivom, položaju na trgu, trenutnim razmeram in izzivom v njihovi panogi ter zahtevam njihovih partnerjev in kupcev. Na podlagi obsežnega znanja in izkušenj z izvajanjem poglobljenih analiz, ustvarjanjem uporabniških izkušenj in vsebin za vsakega naročnika oblikujemo ustrezno dolgoročno strategijo, ki odraža njene specifične poslovne cilje. Rezultat so učinkoviti digitalni produkti, ki služijo tako potrebam uporabnikov kot poslovnim ciljem naših naročnikov.

Photo
Renderspaceov strateški raziskovalni okvir

Obsežne in temeljite analize

Digitalne strategije oblikujemo na podlagi temeljitih analiz trga, uporabnikov in potenciala naročnikov. Za zagotavljanje poglobljenega razumevanja uporabljamo širok nabor analiz, med katerimi izberemo najbolj primere in učinkovite načine raziskovanja. Skozi tovrstne analize pridobimo celostni vpogled v neizkoriščene potenciale, skrite tržne možnosti in neuslišane potrošniške želje.

Photo
Renderspaceove kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode, prilagojeno po Rohrerju

Preizkušen in preverjen pristop

Pri reševanju izzivov naših naročnikov uporabljamo naš preizkušen pristop za zagotavljanje konkretnih rešitev, ki smo ga razvili skozi številne uspešne projekte. Predlagane rešitve so skladne s poslovnimi cilji naročnika, dolgoročno strategijo razvoja, tehnološkimi zahtevami izbranih orodij, in hkrati izpolnjujejo tudi naročnikove smernice na področju kreativnih rešitev. Nenazadnje pa vseskozi zagotavljajo tudi izjemno uporabniško izkušnjo za končnega uporabnika.

Ogrodje našega strateškega pristopa:

Photo
Renderspaceov strateški pristop

Znanje in izkušnje

V sodelovanju z Indigom naša ekipa za poslovno svetovanje zagotavlja podporo pri digitalni transformaciji podjetij, kar vključuje strateško svetovanje, svetovanje na področju učinkovitosti organizacije in procesov, na področju razvoja podatkovno usmerjenih marketinških taktik in pomoč pri integraciji najboljših IT rešitev (SAP, SAS, TABLEAU, ipd.). Večino naše svetovalske ekipe tvorijo bivši svetovalci najboljših svetovalskih podjetij, nekdanjega člana izvršnega odbora podjetja in doktorja fizike in matematike.