Photo

Kako doseči najbolj zaželene kadre na trgu

Naročnik:
GREENTUBE / NOVOMATIC

Procesi znotraj projekta employer brandinga so podjetju pomagali k uspešnemu nastopu pri iskanju povsod zaželene delovne sile.

Vzpostavitev znamke zaposlovalca

Renderspace je za naročnika najprej zasnoval strategijo za vzpostavitev znamke zaposlovalca. Zastavljeno strategijo smo pomagali tudi izvesti in podjetje skozi komunikacijo vrednot predstavili potencialnim zaposlenim.

Photo
Slogan znamke zaposlovalca podjetja Greentube

ZNAMKA IN KLJUČNA OBLJUBA ZAPOSLOVALCA

Na podlagi poglobljenih raziskav in ključnih profilov je nastal strateški dokument, ki je utemeljil znamko zaposlovalca in pomagal usmerjati vse nadaljnje aktivnosti.

VSEBINSKE IN OBLIKOVNE SMERNICE KOMUNIKACIJE

Vsebinsko in oblikovno komunikacijo podjetja kot zaposlovalca smo definirali v posebnem priročniku. Ta združuje pravila interne in eksterne komunikacije ter primere izvedbe na različnih stičnih točkah.

Photo
Pririočnik za oblikovnje znamke zaposlovalca za podjetje Greentube

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA POTENCIALNIH KADROV

Načrtovanje in izvedba uporabniške izkušnje za potencialne kandidate je presegla zgolj novo karierno stran podjetja. Uresničili smo jo tudi v novo zastavljenem procesu onboardinga kandidatov.

Photo
Spletno mesto za iskalce zaposlitve podjetja Greentube 2018

Uspeh skozi številke

Več kot 30 ur fokusnih delavnic z vodstvom in različnimi oddelki ter zaposlenimi na sedežu podjetja in preko konferenčnih klicev

Več kot 500 ur analize procesov v podjetju in raziskav konkurence.

Ekipa 7 dediciranih strokovnjakov na področju svetovanja, analize in raziskovanja, vsebin in oblikovanja.

Dosežki

  • Jasno definirana obljuba podjetja kot zaposlovalca.
  • Poenoten in celovit sistem komunikacije podjetja kot najbolj želenega zaposlovalca v panogi potencialnim zaposlenim.
  • Uporabnikom prijazna in pregledna predstavitev podjetja kot želenega zaposlovalca na spletni strani in drugih kanalih komunikacije z namenom bolj učinkovitega pridobivanja novih kadrov.