Photo

Vzpostavitev znamčene komunikacije na sedmih trgih

Naročnik:
TOM TAILOR

Oblikovanje arhitekture komunikacijskih kanalov in strategije vsebinskega marketinga na sedmih trgih centralne in jugovzhodne Evrope ter vsakodnevna podpora znamki pri operativni komunikaciji z uporabniki.

Vzpostavitev digitalnih komunikacijskih kanalov

Renderspace je za naročnika konceptualiziral in uresničil komunikacijske kanale na sedmih trgih. Za vseh sedem trgov že več let ustvarjamo znamčene vsebine ki jih trenutno serviramo skupnosti, ki presega 340.000 uporabnikov.

Photo
Trgi, na katerih Renderspace za blagovno znamko Tom Tailor opravlja digitalno tržno komuniciranje

VSI DELI CELOTE

Izhajamo iz celovite strategije vsebinskega marketinga, ki smo jo zasnovali v začetku projekta in jo hkrati prilagajamo spremembam v spletnem okolju.

Photo
Digitalni kanali blagovne znamke Tom Tailor, ki jih upravlja Renderspace, 2018

POGOVOR V 7 LOKALNIH JEZIKIH IN KULTURAH

Profile na družbenih omrežjih upravljamo v 7 različnih jezikih. Ob upoštevanju pravnih in kulturnih specifik posameznih trgov poskrbimo za vsebinsko in pravno skladno lokalizacijo vse komunikacije in tako zagotavljamo dobro uporabniško izkušnjo za vse uporabnike.

Photo
Digitalno komuniciranje v različnih jezikih za blagovno znamko Tom Tailor, ki jo upravlja Renderspace, 2018

SPLETNO MESTO ZA VSE TRGE

Ustvarili smo spletno mesto v 7 jezikih, ki omogoča učinkovito upravljanje in objavljanje vsebin, potrebnih za distribucijo na družbenih omrežjih. Hkrati je za naročnika tudi stroškovno učinkovito.

Photo
Spletno mesto Tom Tailor za trge jugovzhodne Evrope, Renderspace, 2019

DIGITALNE KAMPANJE

Kontinuirano komunikacijo nadgrajujemo z rednimi kampanjami, katerih skupni cilj sta dodatna aktivacija in stimulacija uporabnikov k aktivni vpletenosti z znamko. Kampanje so zgrajene na obstoječi komunikacijski arhitekturi in zasnovane z mislijo na odlično uporabniško izkušnjo, pri čemer uresničujemo razumevanje potreb in zanimanj potrošnika znamke. Kampanje pa niso nujno le dodatno orodje za grajenje pozicije znamke, pač pa zasledujejo tudi zelo konkretne kratkoročne poslovne cilje.

Photo
Digitalno komuniciranje v različnih jezikih za blagovno znamko Tom Tailor, ki jo upravlja Renderspace, 2018

Dosežki

Upravljamo z 49 % celotne globalne baze uporabnikov na Facebooku

Skoraj 100.000 email kontaktov

32 % stopnja branosti e-novic

3,57 % stopnjo vpletenosti prek vseh trgov zagotavljamo s personalizacijo odgovorov uporabnikov na vseh trgovih, kar omogoča tesno sodelovanje Renderspaceove interne ekipe in lokalnih vodij znamke.