Photo

Kako zasnovati v državljana usmerjen sodni sistem

Naročnik:
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Načrtovanje in izvedba poglobljene študije izkušnje strank in delovanja sistema ter oblikovanje priporočil in končnih izdelkov, ki doprinašajo k izboljšanju delovanja in dojemanja slovenskega sodstva.

Izboljšanje izkušnje strank za izboljšanje zaupanja in ugleda sodstva

Sodni sistem predstavlja represivni del aparata moderne države zato vsebuje potencialno nevarnost, da stranko (uporabnika) postavi položaj podrejenosti in nemoči. Posledice so lahko manjše sodelovanje uporabnikov, več konfliktov in nižje zaupanje v sodni sistem. Temu se lahko izognemo, če storitve sodišč približamo strankam. Izziv projekta je bil, kako izboljšati storitve sodišč, da se bo s tem izboljšala uporabniška izkušnja sodišč in sojenja, posledično pa izboljšalo zaupanje v slovenski sodni sistem.

Photo
Vrhovno sodišče Republike Slovebnije, avtor Žiga Koritnik

VREDNOTENJE ZAČETNEGA STANJA

Raziskava, v kateri smo analizirali težave storitev in uporabniške izkušnje sodišč in sojenja, je vključevala netnografijo, delavnice z interno javnostjo in strokovnjaki, metodo opazovanja na terenu, intervjuje z uporabniki, kvantitativno analizo obstoječih aktivnosti ter popis uporabniških scenarijev in uporabniških poti.

Photo
Projektni pristop
Photo
Projektni pristop
Photo
Projektni pristop
Photo
Projektni pristop
Photo
Projektni pristop
Photo
Projektni pristop

V UPORABNIKA OSREDOTOČEN NAČRT ZA IZBOLJŠAVE

Nato smo zasnovali načrt s celovitimi usmeritvami za izboljšanje stanja na treh ključnih področjih:

komuniciranje - kako izboljšati komuniciranje s strankami in ostalimi ključnimi deležniki ter komuniciranje znotraj sodišč,

infrastruktura in oprema - kako izboljšati infrastrukturo in opremo za učinkovitejše delo zaposlenih in boljšo izkušnjo strank,

ljudje in procesi - kako izboljšati procese in izobraziti zaposlene za učinkovitejše delo s strankami.

Photo
Tri glavna področja izboljšav uporabniške izkušnje slovenskih sodišč

PREOBLIKOVANJE KOMUNIKACIJE ZA BOLJŠO IZKUŠNJO

Skladno s strategijo smo zasnovali in izvedli tudi spletno mesto, animacije in vrsto brošur, pri čemer je sama vsebinska priprava zaradi zahtevnosti pravnega jezika uspela po zaslugi tesnega sodelovanja s klientom.

Uspeh zasnovan na podatkih

Tekom faze raziskave je bilo izvedenih 13 poglobljenih delavnic, ki so skupno zajele 71 posamezikov. Metoda opazovanja na terenu je zajela 3 sodišča in 14 mikrolokacij znotraj njih. Z uporabniki je bilo opravljenih 28 intervjujev, ki so zajeli 45 sodnih izkušenj. Netnografija je zajela 98 online forumov ter 390 forumskih in 32 blogerskih objav.

Projektu še dodatno težo daje dejstvo, da smo uspeli povezati vse ključne deležnike sodnega sistema, saj so pri projektu sodelovali sodniki, predstavniki sodnega osebja, odvetniki, državni odvetniki, državni tožilci, notarji, izvedenci, stečajni upravitelji, tolmači, predstavniki medijev ter stranke na sodiščih in splošna javnost.

mag. Jaša Vrabec, LL.M.,
vodja Službe za razvoj sodne uprave na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in vodja projekta Postopkovna pravičnost

Nagrade

Photo
Vrhovno sodišče na UX design Awards

Vrhovno sodišče na UX design Awards - Projekt je prejel nagrado UX Design Awards, mednarodno priznanje podeljujejo vrhunski strokovnjaki ob pripravi izjemnega projekta. Gre za prestižno globalno nagrado, ki jo prejmejo projekti, z izjemno uporabniško izkušnjo.

Vrhovno sodišče na Crystal Scales of Justice – projekt je bil nominiran za nagrado Crystal Scales of Justice. Nagrada je znana kot najbolj prestižna na področju inovativnosti v sodstvu na področju EU, saj jo podeljujeta Svet Evrope in Evropska Komisija. Namenjena je pa odkrivanju in izpostavljanju inovativnih in učinkovitih praks za boljše delovanje sodnih sistemov kot celote.